Frivillige medarbejder søges!

YO-YO skaber rammer for at unge kan mødes på tværs af lande gennem tilskud fra Erasmus+.

Er du den en af de frivillige medarbejdere vi står og mangler?

Du arbejder cirka søges 10 timer om måneden hver anden torsdag. Nogle gange hele uger når vi har internationale projekter hvis du kan.  Ønsker du at indgå i internationalt lederarbejde, kræver det at du er villig til at tage på kurser.

Men vi mangler frivillige til mange arbejdsopgaver, fx

 • Planlægning og udvikling af udvekslinger
 • Medhjælper/leder på udvekslinger/kurser
 • PR – rekruttering og udbrede kendskab til YO-YO
 • Opdateringer af hjemmeside, instagram, Facebook
 • Foto og film dokumentation

Du skal kunne se dig selv i YO-YO værdigrundlag som er følgende:

 1. YO-YO´s tilstræber udvikling af innovative fællesskaber og benytter kulturmødet på tværs af grænser til at videreudvikle deltagere og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive borgere i et globalt samfund.
 2. Kerneværdierne:
  1. Mennesket først

Alle mennesker besidder en værdi i sig selv – en sand værdi som er vigtig at kende. Vi vægter at mødes i demokratiske rammer omkring værdierne lighed, respekt, international solidaritet og forståelse hvor den enkelte udfordres således at mangfoldige fælleskaber kan opstå.

 1. Tag ansvar

Kultur skabes af de mennesker som færdes i den, og vores handlinger har konsekvenser. Vi anser det som en grundlæggende nødvendighed at de unge deltagere og medarbejdere i YO-YO bevidst og aktivt involverer sig i samfundet for at gøre en forskel ud fra de forudsætninger, den enkelte har.

 1. Kend dine rødder

I mødet med andre kulturer opnås større forståelse af ens egen kultur og traditioner. Kulturindsigt er identitetsskabende, og den bringer os tættere på vores sande værdier. Derved opnås større frihed til at handle bevidst i overensstemmelse med egne værdier og kultur til gavn for os selv og de fællesskaber vi indgår i.

Send en ansøgning til yo-yo@yo-yo.be 

 

Kontakt evt. Karin Kjær for yderligere oplysninger på tlf: 2465 3663