YO-YO's vision er at skabe oplevelser for livet for og med unge verden over

Ansvar

YO-YO påtager sig gerne et samfundsansvar i forhold til mellemfolkelig forståelse. Det kan være svært at forstå verdenen omkring os gennem medier, og ind imellem fortolker vi den på et forkert grundlag. Vi vil gerne ændre grundlaget for fortolkninger gennem face to face oplevelser.

Mission

YO-YO's mission er at unge verden over mødes i  demokratiske rammer omkring værdierne lighed, respekt, international solidaritet og forståelse.

Lighed

Alle er født lige uanset, køn, race, status, religion, evner eller værdier

 

Respekt

En følelse af dyb beundring af en person eller noget frembragt af deres evner, kvaliteter eller successer

 

Solidaritet

Gensidig støtte indenfor en gruppe uanset kulturelle forskelle

 

Forståelse

En tilstand af samarbejdsvillighed eller gensidig tolerant relation mellem mennesker