YO-YO ´s historie

YO-YO opstod i slutningen af 2013

YO-YO skaber mulighed for at unge mennesker mødes på tværs af grænser og kulturer

YO-YO skaber rammer for udvikling af personlig forståelse for andre kulturer

YO-YO søger midler via EU

YO-YO ledes af Karin Kjær og er en frivillig forening (NGO)

Projektleder og idéskaber

bag YO-YO er Karin Kjær, som i januar 2017 blev nomineret som "EU Change Maker" af Styrelse for Uddannelse og Forskning.  Uddannet social pædagog og lærer med mange års erfaring i folkeskolen. Akademiuddannelse i projektstyring, forandringsledelse, og fundraising. 

"Jeg ser kulturmødet på tværs af grænser som det hurtigste og bedste middel til at skabe udvikling, det gælder både i hjerte, hjerne og ånd. Et stærk stærk værktøj til at ændre mennesker adfærd, og det er der brug for, ikke mindst i forhold til demokrati som er uadskillelig forbundet med menneskerettigheder og peace-eduaction." 

Karin er underviser og laver workshops på skoler og gymnasier indenfor temaerne menneskerettigheder, og ung verdensborger. 

Bestyrelsen

Eva Dam Thrane

Formand

xx

Birgith Lotzfeldt

Kasserer

Cand.mag. i engelsk og italiensk, cand.pæd. i tysk. Mange års erfaring som underviser og international koordinator i læreruddannelsen. ERASMUS-lektor i Slovakiet, Tyskland og Ungarn. TEMPUS-lektor i Danmark og Letland. Arrangeret COMENIUS-lærerefteruddannelseskurser i Danmark, Finland og Irland. Deltaget i udviklingen af LINGUA- og COMENIUS-efteruddannelseskurser.

Ingvard Hansen

Menigt medlem

Pensionist og tidligere efterskoleforstander med i alt 25 år i efterskolen.

Anne Binderup

Menigt medlem

Folkeskolelærer gennem mange år, og har arbejdet en hel del med internationale projekter i skoleregi. 

Mette E. Møller

Menigt medlem.

Gymnasieelev på trejde år og herefter skal Mette et år til USA. 

"Jeg har deltaget i flere af YO-YO´s ture, og det har givet mig rigtig meget, både fagligt og personligt."

Suppleant

xx

Frivillige medarbejdere

Medarbejdere

YO-YO´s hensigt er at få sammensat et team af frivillige unge fra Danmark og Europa.  Vi håber at kunne beskæftige EVS volontører i kortere perioder i forbindelse med forskellige projekter. 

Økonomi

YO-YO ´s projekter støttes blandt andet af EU